כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
394
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
24.6
שנת הקמה:
1992
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
שד נהר הדן 3
כתובת למכתבים:
שד נהר הדן 3, בית שמש
מיקוד:
9909177
טלפון:
02-9918312
פקס:
02-9951909
מנהל/ת:
שלום צבי קרל
מפקח/ת:
מרים ויצמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
394
בנים:
394
בנות:
0
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 44 0 22.0
ב 3 67 0 22.3
ג 3 78 0 26.0
ד 2 58 0 29.0
ה 3 75 0 25.0
ו 3 72 0 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017