כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
410
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
18.6
שנת הקמה:
1996
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
נחל אשכול 4
כתובת למכתבים:
נחל אשכול ת.ד. 4, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9962844
פקס:
02-9960108
מנהל/ת:
שלמה שמעון לוינגר
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
410
בנים:
410
בנות:
0
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 78 0 19.5
ב 4 78 0 19.5
ג 3 62 0 20.7
ד 4 60 0 15.0
ה 3 62 0 20.7
ו 4 70 0 17.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017