כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
364
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
18.2
שנת הקמה:
1996
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
נחל אשכול 4
כתובת למכתבים:
נחל אשכול ת.ד. 4, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9962844
פקס:
02-9960108
דוא"ל:
hemdatkor@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
שלמה שמעון לוינגר
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
364
בנים:
364
בנות:
0
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 78 0 19.5
ב 3 60 0 20.0
ג 4 57 0 14.3
ד 3 61 0 20.3
ה 4 66 0 16.5
ו 2 42 0 21.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016