כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
231
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
19.3
שנת הקמה:
2000
רשות:
גבעת זאב
פרטי קשר
יישוב:
גבעת זאב
כתובת:
ערוגות 4
כתובת למכתבים:
ערוגות 4, גבעת זאב
מיקוד:
9093912
טלפון:
02-9668444
פקס:
02-5367166
מנהל/ת:
שרית דיין
מפקח/ת:
דורית מרגלית רזיאל אלישר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית גבעת זאב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
231
בנים:
118
בנות:
113
כיתות:
10
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 17 15 32.0
ב 1 14 11 25.0
ג 3 23 23 15.3
ד 2 20 18 19.0
ה 2 19 24 21.5
ו 3 25 22 15.7
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017