כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
715
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
32.5
שנת הקמה:
1996
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרב פרנק 8
כתובת למכתבים:
ירושלים, ירושלים
טלפון:
02-6438267
פקס:
02-6428553
מנהל/ת:
חיים אוירבך-אור
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
715
בנים:
715
בנות:
0
כיתות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 29 0 29.0
ב 3 101 0 33.7
ג 3 100 0 33.3
ד 3 100 0 33.3
ה 3 97 0 32.3
ו 3 97 0 32.3
ז 3 101 0 33.7
ח 3 90 0 30.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017