כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
324
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
20.3
שנת הקמה:
1994
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
בן אליעזר 7
כתובת למכתבים:
בן אליעזר 7 ת.ד. 5196, בית שמש
מיקוד:
9954120
טלפון:
02-9915446
פקס:
02-9992490
מנהל/ת:
אוריאל שמעון פדידה
מפקח/ת:
מרים ויצמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
324
בנים:
173
בנות:
151
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 30 24 18.0
ב 3 27 30 19.0
ג 3 23 32 18.3
ד 3 34 30 21.3
ה 2 28 18 23.0
ו 2 31 17 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017