כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
483
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
25.4
שנת הקמה:
1994
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
גנרל קניג פייר 16
כתובת למכתבים:
ת.ד. 8429, ירושלים
מיקוד:
9108301
טלפון:
02-6793140
פקס:
02-6728931
מנהל/ת:
אביתר כהן
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
483
בנים:
279
בנות:
204
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 29 31 30.0
ב 4 58 49 26.8
ג 3 45 29 24.7
ד 4 47 39 21.5
ה 3 48 27 25.0
ו 3 52 29 27.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017