כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
312
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
19.5
שנת הקמה:
1984
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הרב טייב חי 46
כתובת למכתבים:
הרב טייב חי, ירושלים
מיקוד:
9540500
טלפון:
02-6514647
פקס:
02-6540797
מנהל/ת:
ברוריה בס
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
312
בנים:
0
בנות:
312
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 42 21.0
ב 2 0 34 17.0
ג 3 0 42 14.0
ד 2 0 32 16.0
ה 2 0 45 22.5
ו 1 0 27 27.0
ז 2 0 48 24.0
ח 2 0 42 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017