כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
175
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
21.9
שנת הקמה:
1988
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
תורה ועבודה
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 16033, ירושלים
מיקוד:
96390
טלפון:
02-6419940
פקס:
153-26419940
מנהל/ת:
יוסף גאריביאן
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
10
תלמידים:
175
בנים:
175
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 25 0 25.0
ב 1 21 0 21.0
ג 1 19 0 19.0
ד 1 24 0 24.0
ה 1 28 0 28.0
ו 1 32 0 32.0
ז 1 13 0 13.0
ח 1 13 0 13.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017