כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
207
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
12.9
שנת הקמה:
1990
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
גור אריה 21
כתובת למכתבים:
גור אריה ת.ד. 40, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9961802
מנהל/ת:
ברוך מימון
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
207
בנים:
207
בנות:
0
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 29 0 14.5
ב 2 21 0 10.5
ג 2 40 0 20.0
ד 2 32 0 16.0
ה 2 26 0 13.0
ו 2 23 0 11.5
ז 2 16 0 8.0
ח 2 20 0 10.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017