כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
364
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
1989
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מעוז 1
כתובת למכתבים:
מעוז 1, ירושלים
טלפון:
02-6718117
פקס:
02-6726096
אתר אינטרנט:
ahavatisrael.co.il
מנהל/ת:
בנימין נתאי
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
364
בנים:
364
בנות:
0
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 29 0 29.0
ב 2 49 0 24.5
ג 1 31 0 31.0
ד 2 55 0 27.5
ה 2 42 0 21.0
ו 2 54 0 27.0
ז 2 49 0 24.5
ח 2 55 0 27.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017