כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
406
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
25.4
שנת הקמה:
1989
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מעוז 1
כתובת למכתבים:
מעוז 1, ירושלים
טלפון:
02-6718117
פקס:
02-6726096
דוא"ל:
alexandradav@hinuchm.k12.il
אתר אינטרנט:
ahavatisrael.co.il
מנהל/ת:
בנימין נתאי
מפקח/ת:
דוד פנחס סעדיה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
406
בנים:
406
בנות:
0
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 39 0 19.5
ב 2 54 0 27.0
ג 2 47 0 23.5
ד 2 55 0 27.5
ה 2 52 0 26.0
ו 2 58 0 29.0
ז 2 54 0 27.0
ח 2 47 0 23.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016