כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
208
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
1990
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
עזרת תורה 47
כתובת למכתבים:
עזרת תורה 47, ירושלים
מיקוד:
9532049
טלפון:
02-5001938
פקס:
02-5004577
מנהל/ת:
יואל אלחנן קלמן
מפקח/ת:
אברהם יששכר רפפורט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
208
בנים:
208
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 22 0 22.0
ב 1 23 0 23.0
ג 1 27 0 27.0
ד 1 29 0 29.0
ה 1 25 0 25.0
ו 1 29 0 29.0
ז 1 29 0 29.0
ח 1 24 0 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017