בית ספר אהל שמעון-כתב סופר ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
פטור
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
יואל אלחנן קלמן
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
3
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

206
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

4.9%
עולים
95.1%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

818,316 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

769,542 ₪
עלות שעות הוראה
757,917 ₪
עלות שכר - קורונה
11,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

48,774 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
1,522 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
47,252 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
120,990 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
4,699 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
25.8