כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
46
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
11.5
שנת הקמה:
1984
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
גבעת שרת
כתובת למכתבים:
רזיאל דוד 22, בית שמש
מיקוד:
9951131
טלפון:
02-9916929
פקס:
02-9915899
מפקח/ת:
מרים ויצמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
11
תלמידים:
46
בנים:
28
בנות:
18
כיתות:
2
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ה 2 17 9 13.0
ו 2 11 9 10.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017