בית ספר אוהל חסיה טלזסטון קרית יערים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
קרית יערים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מ. מקומית קרית יערים טלזסטון
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
שינא גיטל זלזניק
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
2
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
3.6%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

0
בנים
636
בנות

תלמידים עולים

0.9%
עולים
99.1%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

9,066,122 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

7,257,330 ₪
עלות שעות הוראה
7,203,455 ₪
עלות שכר - קורונה
53,875 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,808,792 ₪
שירותי היקף
767,818 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
61,589 ₪
חינוך מיוחד
89,138 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-359,047
רכישות חוזים והקצבות
1,220,556 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
28,738 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
374,313 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
14,125 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
28.3