כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
583
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
1981
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
שילה
כתובת:
שילה
כתובת למכתבים:
שילה ד.נ. אפרים, שילה
מיקוד:
44830
טלפון:
02-9942066
פקס:
02-9400512
דוא"ל:
avigailama2@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אפרת אסתר מליק
מפקח/ת:
יוסף יעקב שינובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
583
בנים:
0
בנות:
583
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 0 89 22.3
ב 3 0 96 32.0
ג 4 0 78 19.5
ד 2 0 61 30.5
ה 4 0 86 21.5
ו 3 0 81 27.0
ז 1 0 27 27.0
ח 3 0 65 21.7
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016