כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
529
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
25.2
שנת הקמה:
1981
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
שילה
כתובת:
שילה
כתובת למכתבים:
שילה ד.נ. אפרים, שילה
מיקוד:
4483000
טלפון:
02-9942066
פקס:
02-9400512
מנהל/ת:
אפרת אסתר מליק
מפקח/ת:
יוסף יעקב שינובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
55
תלמידים:
529
בנים:
0
בנות:
529
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 0 119 29.8
ב 4 0 86 21.5
ג 4 0 92 23.0
ד 3 0 88 29.3
ה 4 0 81 20.3
ו 2 0 63 31.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017