כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
335
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
23.9
שנת הקמה:
1990
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אלקבץ 52
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 34055, ירושלים
מיקוד:
9134001
טלפון:
02-6521643
פקס:
02-6520818
מנהל/ת:
משה בן הרוש
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
335
בנים:
335
בנות:
0
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 51 0 25.5
ב 2 46 0 23.0
ג 2 45 0 22.5
ד 1 32 0 32.0
ה 2 45 0 22.5
ו 2 41 0 20.5
ז 2 43 0 21.5
ח 1 32 0 32.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017