כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
576
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
27.4
שנת הקמה:
1994
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בזל 3
כתובת למכתבים:
בזל 3, ירושלים
מיקוד:
9614405
טלפון:
02-6535520
פקס:
02-6535244
מנהל/ת:
אורית ווייל
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
55
תלמידים:
576
בנים:
0
בנות:
576
כיתות:
21
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 57 28.5
ב 3 0 79 26.3
ג 2 0 50 25.0
ד 3 0 75 25.0
ה 3 0 88 29.3
ו 3 0 77 25.7
ז 3 0 80 26.7
ח 2 0 70 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017