כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
575
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
26.1
שנת הקמה:
1984
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אגרות משה 2
כתובת למכתבים:
אגרות משה 2 ת.ד. 6801, ירושלים
מיקוד:
9106702
טלפון:
02-5382653
פקס:
02-5003152
מנהל/ת:
רבקה בלויא
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
575
בנים:
0
בנות:
575
כיתות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 0 70 23.3
ב 3 0 69 23.0
ג 3 0 97 32.3
ד 2 0 59 29.5
ה 3 0 71 23.7
ו 3 0 72 24.0
ז 2 0 64 32.0
ח 3 0 73 24.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017