כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
439
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
1970
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
נחל אשכול 407
כתובת למכתבים:
נחל אשכול ת.ד. 3, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9961050
פקס:
02-9963158
דוא"ל:
zipporahapo@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אילן זזון
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
52
תלמידים:
439
בנים:
1
בנות:
438
כיתות:
21
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 0 73 18.3
ב 3 0 69 23.0
ג 4 0 84 21.0
ד 4 0 85 21.3
ה 3 1 66 22.3
ו 3 0 61 20.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016