כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
424
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
21.2
שנת הקמה:
1970
רשות:
קרית ארבע
פרטי קשר
יישוב:
קרית ארבע
כתובת:
נחל אשכול 407
כתובת למכתבים:
נחל אשכול ת.ד. 3, קרית ארבע
מיקוד:
90100
טלפון:
02-9961050
פקס:
02-9963158
מנהל/ת:
אלמוג גמדני
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית קרית ארבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
48
תלמידים:
424
בנים:
0
בנות:
424
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 42 21.0
ב 4 0 80 20.0
ג 3 0 65 21.7
ד 4 0 88 22.0
ה 4 0 83 20.8
ו 3 0 66 22.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017