כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
278
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
30.9
שנת הקמה:
1990
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
תורה ועבודה 10
כתובת למכתבים:
תורה ועבודה ת.ד. 16088, ירושלים
מיקוד:
96390
טלפון:
02-6423354
פקס:
02-6423587
מנהל/ת:
דב בר ארליך
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
רשת החינוך העצמאי
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
278
בנים:
278
בנות:
0
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 65 0 32.5
ב 1 36 0 36.0
ג 1 36 0 36.0
ד 1 37 0 37.0
ה 1 34 0 34.0
ו 1 35 0 35.0
ז 1 20 0 20.0
ח 1 15 0 15.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017