כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
458
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
26.9
שנת הקמה:
1950
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בן לברט 15
כתובת למכתבים:
בן לברט 15, ירושלים
מיקוד:
92308
טלפון:
02-5636788
פקס:
02-5666483
מנהל/ת:
אורלי לרר
מפקח/ת:
אריה משה מארק
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
458
בנים:
0
בנות:
458
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 0 79 26.3
ב 3 0 84 28.0
ג 3 0 74 24.7
ד 3 0 78 26.0
ה 3 0 76 25.3
ו 2 0 67 33.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017