כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
211
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
21.1
שנת הקמה:
1950
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
זנגויל 29
כתובת למכתבים:
זנגויל 29, ירושלים
מיקוד:
9654845
טלפון:
02-6411444
פקס:
02-6439048
מנהל/ת:
דינה יריב
מפקח/ת:
אסנת עוזיאל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
22
תלמידים:
211
בנים:
93
בנות:
118
כיתות:
9
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 21 21 21.0
ב 2 19 24 21.5
ג 2 22 17 19.5
ד 2 18 23 20.5
ה 1 10 10 20.0
ו 1 3 23 26.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017