כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
31
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
31.0
שנת הקמה:
1996
רשות:
חדרה
פרטי קשר
יישוב:
חדרה
כתובת:
שכ גני אלון
כתובת למכתבים:
חדרה
טלפון:
04-6222246
מנהל/ת:
קרופ סימונה
מפקח/ת:
נוגה ליפשין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
חיפה
בעלות:
עירית חדרה
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
31
בנים:
18
בנות:
13
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 18 13 31.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017