כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
34
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
11.3
שנת הקמה:
2017
רשות:
הערבה התיכונה
פרטי קשר
יישוב:
חצבה
כתובת:
חצבה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 205 ד.נ. ערבה 8681500, חצבה
טלפון:
04-6886404
פקס:
08-6581423
מנהל/ת:
יוסף מונטג
מפקח/ת:
עליזה שושנה מירוצניק
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
ארגון השומר החדש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/04/2018
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
34
בנים:
20
בנות:
14
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 9 1 10.0
יא 1 7 6 13.0
יב 1 4 7 11.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016