כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
61
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
12.2
שנת הקמה:
2017
רשות:
הערבה התיכונה
פרטי קשר
יישוב:
חצבה
כתובת:
חצבה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 205 ד.נ. ערבה 8681500, חצבה
טלפון:
04-6886404
פקס:
08-6581423
מנהל/ת:
יוסף מונטג
מפקח/ת:
שרית דור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
ארגון השומר החדש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/04/2018
כמויות ומספרים
מורים:
15
תלמידים:
61
בנים:
34
בנות:
27
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 9 6 15.0
י 1 8 7 15.0
יא 1 13 7 20.0
יב 2 4 7 5.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017