כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
91
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
22.8
שנת הקמה:
2007
רשות:
אשכול
פרטי קשר
יישוב:
נוה
כתובת:
נווה
כתובת למכתבים:
נווה ד.נ. הנגב, נוה
מיקוד:
85485
טלפון:
08-9960643
פקס:
08-9924418
מנהל/ת:
נעמי רום
מפקח/ת:
טלי אטידגאי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
חלוצה אגודה שיתופית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
91
בנים:
0
בנות:
91
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 26 26.0
י 1 0 3 3.0
יא 1 0 34 34.0
יב 1 0 28 28.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017