כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
188
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
23.5
שנת הקמה:
1995
רשות:
שדות נגב עזתה
פרטי קשר
יישוב:
זמרת
כתובת:
זמרת
כתובת למכתבים:
זמרת, זמרת
טלפון:
08-9931811
פקס:
08-9944682
דוא"ל:
simavan@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
לאה אריה
מפקח/ת:
מרים איפרגן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
188
בנים:
0
בנות:
188
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 24 24.0
ב 1 0 25 25.0
ג 1 0 31 31.0
ד 1 0 22 22.0
ה 1 0 26 26.0
ו 1 0 17 17.0
ז 1 0 19 19.0
ח 1 0 24 24.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016