כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
355
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
25.4
שנת הקמה:
2015
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
קצר א-סר
כתובת:
קצר א-סר
כתובת למכתבים:
ת.ד. 21, דימונה
מיקוד:
8610001
טלפון:
08-9173932
פקס:
08-9173932
מנהל/ת:
אחמיד הואשלה
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
355
בנים:
197
בנות:
158
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 30 22 26.0
ב 2 24 24 24.0
ג 2 38 18 28.0
ד 1 20 18 38.0
ה 2 21 24 22.5
ו 2 21 17 19.0
ז 2 26 17 21.5
ח 1 17 18 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017