כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
145
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
18.1
שנת הקמה:
2013
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
יוחנן בן זכאי 6
כתובת למכתבים:
יוחנן בן זכאי 6, אשדוד
טלפון:
08-8641973
פקס:
08-9560360
מנהל/ת:
מאיר בן זקן
מפקח/ת:
אביעד שלום שחר שאער
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
145
בנים:
11
בנות:
134
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 11 31 21.0
ב 1 0 23 23.0
ג 1 0 22 22.0
ד 1 0 21 21.0
ה 1 0 12 12.0
ו 1 0 17 17.0
ח 1 0 8 8.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016