כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
160
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
22.9
שנת הקמה:
2013
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
האדריכל 4
כתובת למכתבים:
האדריכל 4, ירושלים
מיקוד:
9439642
טלפון:
02-6248154
פקס:
153-326248154
מפקח/ת:
בניהו טבילה
יישוב:
ירושלים
כתובת:
האדריכל 4
כתובת למכתבים:
האדריכל 4, ירושלים
מיקוד:
9439642
טלפון:
02-6248154
פקס:
153-326248154
מנהל/ת:
אהרן יצחק ברנדוין-חבצלת
מפקח/ת:
בניהו טבילה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
חדוות התורה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
160
בנים:
160
בנות:
0
כיתות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 20 0 20.0
ח 1 21 0 21.0
ט 2 44 0 22.0
י 1 25 0 25.0
יא 1 27 0 27.0
יב 1 23 0 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017