כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
32
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
32.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
לוד
פרטי קשר
יישוב:
לוד
כתובת:
הרצל 73
טלפון:
08-9242021
מפקח/ת:
דסמאן אל-פחל
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
קינאן לקידום החינוך והתרבות
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
32
בנים:
16
בנות:
16
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 16 16 32.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017