כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
308
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
22.0
שנת הקמה:
1978
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
פייר מנדס פרנס 17
כתובת למכתבים:
פייר מנדס פרנס 17, תל אביב - יפו
מיקוד:
6804219
טלפון:
03-6818555
פקס:
03-5181749
מנהל/ת:
חיאת אבו שמיס
מפקח/ת:
רויטל דריקס
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
308
בנים:
138
בנות:
170
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 26 22 24.0
ב 2 22 21 21.5
ג 2 18 33 25.5
ד 3 25 28 17.7
ה 3 31 35 22.0
ו 2 16 31 23.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017