כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
528
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
22.0
שנת הקמה:
1950
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
החי"ל 16
כתובת למכתבים:
החי"ל 16, חולון
מיקוד:
58431
טלפון:
03-6511792
פקס:
03-5010417
דוא"ל:
shoshivar@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
עמיס רות יעקובי
מפקח/ת:
רויטל דריקס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית חולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
48
תלמידים:
528
בנים:
274
בנות:
254
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 31 29 30.0
ב 4 39 42 20.3
ג 5 49 50 19.8
ד 4 58 40 24.5
ה 5 53 64 23.4
ו 4 44 29 18.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016