כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
575
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
22.1
שנת הקמה:
1950
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
החי"ל 16
כתובת למכתבים:
החי"ל 16, חולון
מיקוד:
58431
טלפון:
03-6511792
פקס:
03-5010417
מנהל/ת:
עמיס רות יעקובי
מפקח/ת:
דליה לוגסי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית חולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
52
תלמידים:
575
בנים:
297
בנות:
278
כיתות:
24
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 43 38 20.3
ב 2 36 30 33.0
ג 6 56 56 18.7
ד 5 52 55 21.4
ה 4 58 37 23.8
ו 5 52 62 22.8
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017