כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
שנת הקמה:
2015
רשות:
באר יעקב
פרטי קשר
יישוב:
באר יעקב
כתובת:
הגפן
כתובת למכתבים:
ז'בוטינסקי 2, באר יעקב
טלפון:
08-9785412
פקס:
08-9785456
מנהל/ת:
דקלה אהרונוביץ
מפקח/ת:
רחל ויסברד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. מקומית באר יעקב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016