כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
268
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
33.5
שנת הקמה:
2012
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שכ כפר עקב
כתובת למכתבים:
שכ כפר עקב ת.ד. 51035, ירושלים
מיקוד:
91510
טלפון:
02-5849808
פקס:
02-6569760
מנהל/ת:
גמאל ג'בארין
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
כפר עקב לקידום החינוך
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
10
תלמידים:
268
בנים:
213
בנות:
55
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 45 25 35.0
י 2 40 21 30.5
יא 2 59 7 33.0
יב 2 69 2 35.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016