כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
253
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
23.0
שנת הקמה:
1950
רשות:
עמק לוד
פרטי קשר
יישוב:
כפר חב"ד
כתובת:
כפר חב"ד
כתובת למכתבים:
כפר חב"ד ת.ד. 22, כפר חב"ד
מיקוד:
72915
טלפון:
03-9606878
פקס:
03-9606878
דוא"ל:
davidfri7@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מנחם מנדל כהן
מפקח/ת:
רחל ויסברד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. אזורית עמק לוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
253
בנים:
253
בנות:
0
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 19 0 19.0
ב 1 28 0 28.0
ג 2 38 0 19.0
ד 2 41 0 20.5
ה 1 24 0 24.0
ו 1 31 0 31.0
ז 1 29 0 29.0
ח 2 43 0 21.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016