כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
671
כיתות:
29
תלמידים בכיתה:
23.1
שנת הקמה:
2008
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי עקיבא 30
כתובת למכתבים:
מודיעין עילית ת.ד. 10070, מודיעין עילית
מיקוד:
7191904
טלפון:
08-9799555
פקס:
08-9762070
מנהל/ת:
חיים ברוך טרנובסקי
מפקח/ת:
נח ליבשיץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
671
בנים:
671
בנות:
0
כיתות:
29
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 113 0 28.3
ב 4 98 0 24.5
ג 4 87 0 21.8
ד 4 93 0 23.3
ה 4 100 0 25.0
ו 4 89 0 22.3
ז 4 83 0 20.8
ח 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017