כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
443
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
27.7
שנת הקמה:
2007
רשות:
סח'נין
פרטי קשר
יישוב:
סח'נין
כתובת:
סח'נין
כתובת למכתבים:
סח'נין ת.ד. 130, סח'נין
מיקוד:
3081002
טלפון:
04-6611180
פקס:
04-6744450
מנהל/ת:
ערפאת שלאעטה
מפקח/ת:
תאופיק זערורה
יישוב:
סח'נין
כתובת:
סח'נין
כתובת למכתבים:
סח'נין ת.ד. 130, סח'נין
מיקוד:
3081002
טלפון:
04-6611180
פקס:
04-6744450
מנהל/ת:
ערפאת שלאעטה
מפקח/ת:
תאופיק זערורה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עידן השלום להכשרה קידום ואחווה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
443
בנים:
239
בנות:
204
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 9 14 23.0
ב 1 16 7 23.0
ג 1 17 12 29.0
ד 1 9 13 22.0
ה 1 14 14 28.0
ו 1 9 15 24.0
ז 5 76 73 29.8
ח 5 89 56 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017