כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
26
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1990
רשות:
ג'דיידה-מכר
פרטי קשר
יישוב:
ג'דיידה-מכר
כתובת:
ג'דיידה
כתובת למכתבים:
ג'דיידה-מכר ת.ד. 380, ג'דיידה-מכר
מיקוד:
25105
טלפון:
04-9961271
פקס:
04-9963329
דוא"ל:
lindahav@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ח'ליל דיב
מפקח/ת:
פאדיא פלאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית גדידה מכר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ללא דיווח-חנ"מ
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
26
בנים:
16
בנות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ה 1 4 1 5.0
ו 1 6 0 6.0
י 1 0 1 1.0
יא 1 6 0 6.0
יב 1 0 8 8.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016