כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
484
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
23.0
שנת הקמה:
1971
רשות:
אבו סנאן
פרטי קשר
יישוב:
אבו סנאן
כתובת:
אבו סנאן
כתובת למכתבים:
אבו סנאן ת.ד. 9, אבו סנאן
מיקוד:
24905
טלפון:
04-9961924
פקס:
04-9562080
דוא"ל:
amtazbro@hinuchm.k12.il
אתר אינטרנט:
sites.google.com
מנהל/ת:
ראאף ג'ומעה
מפקח/ת:
יוסף חסן
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית אבו סנאן
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
מעוכבי שפה
כמויות ומספרים
מורים:
60
תלמידים:
484
בנים:
252
בנות:
232
כיתות:
21
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 4 45 51 24.0
ג 5 48 52 20.0
ד 4 58 37 23.8
ה 3 51 42 31.0
ו 5 50 50 20.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016