כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
563
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
21.7
שנת הקמה:
1971
רשות:
אבו סנאן
פרטי קשר
יישוב:
אבו סנאן
כתובת:
אבו סנאן
כתובת למכתבים:
אבו סנאן ת.ד. 9, אבו סנאן
מיקוד:
24905
טלפון:
04-9961924
פקס:
04-9562080
אתר אינטרנט:
sites.google.com
מנהל/ת:
ראאף ג'ומעה
מפקח/ת:
יוסף חסן
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית אבו סנאן
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
מעוכבי שפה
כמויות ומספרים
מורים:
55
תלמידים:
563
בנים:
301
בנות:
262
כיתות:
24
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 36 33 23.0
ב 5 54 44 19.6
ג 4 47 51 24.5
ד 6 59 55 19.0
ה 4 56 37 23.3
ו 4 49 42 22.8
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017