אינדקס החינוך של ישראל, מציג מידע מגוון אודות בתי הספר וגני הילדים הרשומים במשרד החינוך, כולל נתונים סטטיסטיים, מדדי בחינות בגרות ועוד.

בנוסף, מכיל מאגר של חומרי למידה והוראה למורה ולתלמיד.